Vrijeme čekanja

BREASTSCAN JE PRETRAGA NA KOJU SE NE ČEKA.

Za preventivni pregled dojki metodom BreastScan u ordinaciji MO-GY Ljubljana nema reda čekanja, odnosno na pregled se čeka najviše nekoliko dana. U ordinacijama MO-GY u Mariboru i Novoj Gorici gdje preglede obavljamo nekoliko puta mjesečno, može se čekati najviše mjesec dana. U slučaju preventivnog pregleda čekanje ne predstavlja problem. U slučaju otkrivenih promjena dogovorit ćemo se za najkraći mogući termin.

Ako želite, možemo vas o datumima vašega kontrolnog pregleda dojki metodom BreastScan redovno obavještavati na način koji odaberete sami. Prema potrebi u razdoblju između kontrolnih pregleda pratimo zdravstveno stanje vaših dojki na različite načine. Možete kontaktirati s nama na besplatni telefon 080 12 03, elektroničkom poštom [email protected] ili potpuno anonimno putem foruma Preventivni pregledi dojk (hrvatski: Preventivni pregledi dojki) na portalu Med.Over.Net.