Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ispunjavanjem obrasca za brzi dogovor za termin putem internetske stranice i e-novosti povjeravate nam svoje osobne podatke. Voditelj obrade tih osobnih podataka jest društvo MO-GY Center zdravja d.o.o. On sam ili pomoću ugovornih suradnika takve podatke pohranjuje, skuplja te obrađuje u skladu sa važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Kao voditelj obrade sami ili s pomoću ugovornih partnera skupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke korisnika koje je isti unio u obrazac za registraciju: ime i prezime, elektronička adresa, broj telefona (samo u slučaju obrasca „brzi dogovor za termin”).  

Obrada osobnih podataka znači bilo kakvo djelovanje koje se provodi u vezi s osobnim podacima koji su automatizirano obrađeni ili koji su pri ručnoj obradi dio sustava osobnih podataka ili su namijenjeni uključivanju u sustav osobnih podataka, pogotovo skupljanje, stjecanje, upis, uređivanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, pozivanje, uvid, uporaba, otkrivanje prijenosom, priopćivanje, širenje ili drugo omogućavanje dostupnosti, razvrstavanje ili povezivanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje; obrada može biti ručna ili automatizirana.  

Osobne podatke korisnika skupljamo, pohranjujemo i obrađujemo u svrhe opisane u ovoj izjavi, a na temelju sljedećih pravnih osnova:  

Vaša privola za obradu vaših osobnih podataka potrebna nam je za određene svrhe, a vi imate pravo da privolu bilo kada povučete na adresi u donjem dijelu izjave. 

Vaša privola potrebna nam je, na primjer, za pružanje usluga, kao što je ponajprije obavještavanje o vašim terminima i lokaciji usluga koje pružamo, novostima i promjenama poslovanja ordinacija MO-GY (npr. promjena adrese, radnog vremena, usluga i sl.). 

Za obradu vaših osobnih podataka upotrebljavamo primjerene sigurnosne mjere za zaštitu vaše privatnosti. 

Vaše osobne podatke štitimo sigurnosnim funkcijama koje omogućuju stalnu zaštitu podataka od njihova neovlaštenog mijenjanja, otkrivanja ili uništenja. Ako otkrijemo nešto rizično o čemu biste prema našem mišljenju trebali biti obaviješteni, odmah ćemo vas obavijestiti. 

Sve osobne podatke čuvamo do:
Ime i prezime: do brisanja na temelju zahtjeva korisnika.
Elektronička adresa: do brisanja na temelju zahtjeva korisnika.
Broj telefona: do brisanja na temelju zahtjeva korisnika. 

Prijenos podataka  

Poduzeće RAMED, Razvoj medicinskih metod, d.o.o. za potrebe skupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka upotrebljava poslužitelje ponuđača u oblaku koji se mogu fizički nalaziti na različitim lokacijama. Bez obzira na to gdje se vaši podatci skupljaju, čuvaju ili obrađuju, upotrebljavamo jednake sigurnosne mjere kao što su opisane u ovoj izjavi.  

Voditelj obrade osobnih podataka jest poduzeće RAMED d.o.o. koje zastupa direktorica mag. Sanja Zrimšek, univ. dipl. ekon., Moste 68 B, 1218 Komenda, tel.: +386 1839 5192, mob.: +386 40 160 636, e-pošta: [email protected]