Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ob izpolnitvi obrazca za hitro naročanje preko spletne strani in e-novice nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljalec teh osebnih podatkov je MO-GY Center zdravja d.o.o. in jih sam oziroma s pomočjo pogodbenih sodelavcev hrani, zbira in obdeluje v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.  

Kot upravljavec sami ali s pomočjo pogodbenih partnerjev zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: ime in priimer, elektronska pošta, telefonska številka (le v primeru obrazca »hitro naročanje«).  

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.  

Osebne podatke uporabnikov zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene, opisane v tej izjavi, na podlagi naslednjih pravnih podlag:  

Vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov potrebujemo za določene namene in imate pravico, da kadarkoli soglasje prekličete na naslovu v spodnjem delu izjave. 

Vaše soglasje na primer potrebujemo za zagotavljanje storitev, kot so predvsem obveščanje o vaših terminih in lokacijah storitev, ki jih ponujamo, novostih in spremembah poslovanja ordinacij MO-GY (npr. sprememba naslova lokacije, delovnega časa, storitev ipd.). 

Za obdelavo vaši osebnih podatkov uporabljamo primerne varnostne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti. 

Vaše osebne podatke ščitimo z varnostnimi funkcijami, ki omogočajo stalno zaščito podatkov pred njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. Če odkrijemo kaj tveganega, o čemer menimo, da bi morali biti obveščeni, vas bomo takoj obvestili. 

Vse osebne podatke hranimo za obdobja:
Ime in priimek: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
Elektronski naslov: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika.
Telefonska številka: Do izbrisa na podlagi zahteve uporabnika. 

Prenosi podatkov  

Podjetje RAMED, Razvoj medicinskih metod, d.o.o. za potrebe zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov uporablja strežnike ponudnikov v oblaku, ki so lahko fizično locirani na različnih lokacijah. Ne glede na to, kje se zbirajo, hranijo ali obdelujejo vaši podatki, uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v tej izjavi.  

Upravljalec osebnih podatkov je podjetje RAMED d.o.o., ki ga zastopa direktorica mag. Sanja Zrimšek, univ.dipl.ekon., Moste 68 B, 1218 Komenda, T: +38618395192, M: +386 40 160 636, E: [email protected]