Kako deluje metoda BreastScan

Neboleča in neinvazivna diagnostika za zgodnje odkrivanje sprememb v dojki

Preventivni pregled z metodo BreastScan omogoča odkrivanje najzgodnejših sprememb v tkivu dojke.  Temelji na podlagi najnovejše tehnologije merjenja površinske in globinske temperature tkiva in s tem predstavlja učinkovito metodo za diagnostiko dojk v zgodnji fazi bolezni.

Bolezenska stanja se namreč odražajo s spremembami v metabolizmu celic, ki se v telesu pokažejo na podlagi spremembe temperature. Več desetletji znanstvenih raziskav je potrdilo učinkovito uporabo globinske termometrije v medicinske namene.

Metoda BreastScan temelji na merjenju spremembe temperature na površini, kot tudi v globini tkiva dojke in je s tem edina naprava v svetovnem merilu, ki to zmore. Pri tem odlično dopolnjuje obstoječe diagnostične metode, ima pa tudi nekaj prednosti v primerjavi z mamografijo, ki je trenutno v svetu najbolj razširjena metoda preventivne diagnostike.

Prednosti metode BreastScan v primerjavi z mamografijo

Diagnostična metoda presejalna mamografija ima tri bistvene pomanjkljivosti, katere poskuša dopolniti metoda BreastScan:
– bolezen »vidi« šele z nastankom tumorja. V povprečju je tumor z mamografijo diagnosticiran pri velikosti 0,7 cm, tak nastane pa šele več (3-5) po začetku bolezni;
– pri mlajših ženskah (do menopavze) je mamografija slabo pregledna in ni priporočljiva;
– Pri pregledu dojk z mamografijo pride do presije dojk in sevanja, zato se slikanja lahko ponavljajo v redkejših časovnih intervalih.

Prednosti metode BreastScan so:

1. zgodnje odkrivanje bolezni,
2. možnost diagnostike tudi pri ženskah vseh starosti (tudi pri mlajših ženskah),
3. metoda je neboleča in neinvazivna (brez sevanja).

1. Zgodnje odkrivanje bolezni
Osnovno dejstvo je, da se rak dojke kot bolezen prične razvijati že 3 do 5 let preden se pojavi tumor, ki je viden s strukurnimi metodami ali ga je možno celo otipati s kliničnim pregledom. Ves ta čas so pregledi z mamografijo praktično lažno negativni, saj mamograf »vidi« bolezen šele takrat, ko je viden tumor.

Gornji graf prikazuje povprečno rast tumorja v dojki. Razdeljen je na dve področji:
– Del grafa na desni strani predstavlja čas, ko je tumor večji od 1 cm in je zaznaven z mamografijo (tako imenovana klinična faza obolenja).
– Za metodo BreastScan je zanimiv levi del grafa (predklinična faza), ki prikazuje začetno fazo obolenja, ko je tumor manjši od 1 cm. To obdobje je seveda odvisno od hitrosti rasti tumorja in v povprečju traja 3 do 5 let.

2. Možnostdiagnostike pri mlajših ženskah

Rak dojke je pri mlajših ženskah (do 40 let) sicer bolj redek, vendar pa je običajno veliko bolj nevaren in progresiven. Zato je metoda BreastScan zelo primerna tudi za ta del populacije, saj se natančnost metode še povečuje s progresivnostjo bolezni.
3.
Metoda je neinvazivna

Merilni senzor pri metodi Breatscan deluje le kot sprejemnik, zato pri pregledu ni nikakršnih bolečin niti sevanja. Prav zaradi tega razloga je možno opraviti tudi neomejeno ponovitev merjenja v različnih časovnih intervalih.

Princip
metode BreastScan

Temperatura je eden glavnih pokazateljev zdravstvenega stanja človeškega organizma. V večini primerov bolezni pride do previsoke ali prenizke metabolne aktivnosti organov v globini, kar nas opozori, da je potrebno  podrobneje preiskati področje prizadetega organa.
Pri dojkah se pri večini bolezni (razen npr. pri kalcinacijah) tkivo odzove s spremembo temperature, ki je lahko spremenjena pri celem tkivu (vnetja), pri večini bolezni pa je lokalna. S posebno občutljivo sondo lahko izmerimo temperaturo v globini tkiva dojke, ne da bi pri tem posegali v telo. Temperatura se tako izmeri na devetih različnih mestih na vsaki dojki, primerjajo se simetrične točke obeh dojk. Podatki so računalniško obdelani, rezultati grafično oblikovani v obliki primerjalnega grafa in grafa temperaturnega polja. Izdelan je tudi ekspertni sistem, ki oceni stopnjo obolenja in prikaže podatke za primerjalno analizo. Na osnovi tega sistema lahko najdemo pacientko, ki je bila z rezultati najbližje trenutno merjeni pacientki. Ta informacija nam daje dodatno osnovo za postavitev diagnoze.
Rezultati meritev se  delijo v tri skupine.
– V prvi skupini so pacientke, katerih rezultati so normalni, takih je preko 70 % in jih naročimo na kontrolni pregled čez 1-2 leti.
– Druga skupina so pacientke, ki imajo določena temperaturna odstopanja. Takim svetujemo kontrolni pregled čez 3 do 8 mesecev. V kolikor so odstopanja na kontrolnem pregledu enaka ali večja, jih uvrstimo v skupino 3.
– V tretji skupini so pacientke z večjimi temperaturnimi odstopanji. Te pacientke pošiljamo na dodatne specialistične preglede.
Pacientkam iz tretje skupine svetujemo pregled pri prof. dr Janezu Kuhlju, dr. med., specialist radiolog onkolog, ki izvaja metodo zdravljenja določenih benignih obolenj. Rezultate njegovih terapij objektivno ocenjujemo preko metode BreastScan.

Metoda BreastScan, ki v tujini, predvsem v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji in Avstraliji, prevzema vse pomembnejšo vlogo pri diagnostiki dojk, ima to prednost, da odkrije spremembe v tkivu že v najzgodnejših fazah, torej na samem začetku bolezni. Metoda je popolnoma neinvazivna (brez sevanja), saj naprava BreastScan deluje kot sprejemnik, ki z izredno natančnostjo meri temperaturo tkiva v globini do 8 cm. Gre za globinsko mikrovalovno termometrijo, ki se od same termometrije razlikuje po tem, da slednja meri zgolj površinsko temperaturo, spremembe v dojki pa se v večini primerov pojavljajo v globini tkiva. Metoda BreastScan je obenem tudi popolnoma neboleča, meritve lahko neomejeno ponavljamo. Njena velika prednost pa je, da je primerna za vse starosti, tudi za mlajše ženske, medtem ko je preventivna mamografija priporočljiva za ženske po 50. letu.

V Sloveniji se metoda BreastScan izvaja že več kot 25 let. Pregled traja približno 40 minut, poleg kliničnega pregleda in pregleda z metodo ste posledično vključeni tudi v BreastScan preventivni program, ki omogoča redne kontrolne preglede, brezplačne nasvete in delavnice.
Pregled dojk z metodo BreastScan lahko opravite v ordinacijah MO-GY v Trzinu.